Heerlen krijgt 11 miljoen euro van Provincie Limburg voor stedelijke ontwikkeling

De plannen van Heerlen zetten nadrukkelijk in op het compacter, aantrekkelijker en levendiger maken van de stad. Dit gaat zij onder meer doen door het verminderen van (over) aanbod door sloop en transformatie, het in stand houden en opwaarderen van (de omgeving van) diverse rijksmonumenten en de herinrichting van openbare ruimten. Ook staan goede verbindingen met de Smart Service Campus, verduurzamen van de binnenstad en betrekken van inwoners centraal.

Wethouder Barry Braeken (Centrumontwikkeling) is uitermate verheugd met het besluit van de Provincie. “Eerst heeft onze raad unaniem positief besloten over de ambities voor Heerlen in het bidboek. Nu onderschrijft de Provincie het bidbook ook. Dat is fantastisch! Met dit gebaar van de Provincie kunnen we het verschil gaan maken in ons centrum en daarmee zullen andere partijen ook in beweging komen.” Eric Geurts, gedeputeerde Stedelijke Ontwikkeling voegt toe: “Uitgangspunt is dat de middelen voor een belangrijk deel worden ingezet voor concrete projecten en programma’s die leiden tot krachtige steden met een groeiende werkgelegenheid die Limburg in zijn geheel sterker maken.”

Om voor de steun van de provincie in aanmerking te komen, moeten de steden toekomstvaste plannen bieden en zich van elkaar onderscheiden met een sterk profiel. Het is belangrijk om de jeugd de stad in te trekken en dan moet je hen iets bieden. Voor Heerlen is dat profiel het urban karakter: een moderne, jonge stad met ruimte voor creativiteit en innovaties. “In een straal van 100 kilometer rond Heerlen is er geen enkele stad die kiest voor deze profilering. Dat maakt Heerlen als centrum van Parkstad Limburg uniek”, zegt Geurts.