Heerlense gemeenteraadslid Roel Leers vrijgesproken van het lekken van geheim

In 2013 publiceerde Roel Leers op de website van zijn partij Hart-Leers informatie over de huurprijs die werd gevraagd voor het voormalige CBS-gebouw in Heerlen. De gemeente was van mening dat deze informatie geheim was en dus niet gedeeld had mogen worden. Het Gerechtshof is echter van mening dat het besluit waarmee de informatie geheim werd verklaard niet voldeed aan de Gemeentewet. Hierdoor kan het Heerlens gemeenteraadslid ook niet worden veroordeeld voor het lekken.

Ook bij de Rechtbank werd Leers al vrijgesproken, al was dat toen omdat het Openbaar Ministerie een fout had gemaakt.