Jos Kusters blijft aan als voorzitter van het College van Bestuur van Leeuwenborgh en Hans Meijer blijft de komende vier lid van het College van Bestuur van Arcus. Dat hebben de Raden van Toezicht van beide onderwijsinstellingen besloten. Deze herbenoemingen gaan in vanaf het moment dat de er een formeel besluit is tot fusie tussen Arcus en Leeuwenborgh.

Deze fusie wordt momenteel onderzocht. De Raden van Toezicht geven aan met dit besluit op de beoogde fusie in te spelen. Ze benadrukken dat continuïteit in alle situaties van het grootste belang is en dat deze benoemingen mede daarom nu genomen zijn. Als de fusie doorgang vindt, zullen Jos Kusters als voorzitter en Hans Meijer als lid samen met een derde persoon het nieuwe College van Bestuur vormen. Mocht de fusie niet doorgaan dan blijven ze deel uitmaken van het CvB waarin ze benoemd zijn.