Herinrichting industrieterrein Heide Roerstreek gestart

De wethouders Raja Fick-Moussaoui (gemeente Roermond) en Chrit Wolfhagen (gemeente Roerdalen) hebben samen de starthandeling verricht voor de herinrichting van het laatste gedeelte van het industrieterrein Heide Roerstreek. Hiervoor hebben zij de eerste hoeveelheid grond ontgraven ten behoeve van de aanleg van een infiltratiebuffer langs de Randweg. Het hele project is naar verwachting voor de bouwvak gereed.

Het opstellen van het plan kostte meer tijd dan in eerste instantie aangenomen. Tijdens het opstellen van het plan bleek het afkoppelen van het regenwater van de riolering, lastiger te zijn dan gedacht. Dit is opgelost door de aanleg van een infiltratiebuffer langs de Randweg tegenover de Truckstop. Ook bleek in het bos bij de Veldweg, een dassenburcht aanwezig te zijn. Hierdoor heeft het inpassen van de infiltratiebuffer op deze locatie de nodige tijd gekost.

De wethouders Fick en Wolfhagen geven aan dat zij goed te spreken zijn over de prettige samenwerking tussen beide gemeentes tijdens de voorbereiding van het project en dat de infiltratiebuffers zo zijn ontworpen dat rekening is gehouden met de aanwezig flora en fauna. De verwachting is dat het gehele project voor de bouwvak gereed is, uitgezonderd de uitbreiding van de infiltratiebuffer langs de Keulsebaan. Dit wordt op een later tijdstip aangelegd.

Wethouder Fick en Wolfhagen verrichten starthandeling