De gemeente Venray gaat een deel van haar bestaande bedrijventerreinen, 30 hectare, herontwikkelen. Grenzend aan de noordzijde van Smakterheide komt er eenzelfde oppervlak aan nieuw bedrijventerrein bij.

Op de bestaande bedrijventerreinen gaat het om een achttal locaties op Smakterheide, De Blakt en De Hulst 2. Op Smakterheide gaat onder meer de nieuwe eigenaar DHG de voormalige vestiging van Inalfa Roof Systems opnieuw ontwikkelen. Eveneens op Smakterheide wordt de locatie waar nu Xerox gevestigd is grotendeels herontwikkeld. Dit terrein meet ongeveer tien hectare. De ontwikkelaar verhuurt een deel weer aan de verkopende partij Xerox, voor de Office Printing Distribution productiefaciliteit die vooralsnog in Venray blijft.

Op De Blakt is onder meer een terrein van drie hectare verkocht aan Volker Wessels Logistics Development. Deze locatie gaat gebruikt worden door een bedrijf in opslag en transport. “Niet onbelangrijk”, zegt wethouder Jan Loonen (economie). “Dit versterkt de binding van deze bedrijven met Venray.”

Daarnaast ontwikkelt de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, waar de gemeente Venray aandeelhouder van is, 30 hectare nieuw bedrijventerrein op het grondgebied van Venray. Het terrein ligt tussen de straat Spurkt en het Loobeekdal. In Wanssum wordt nog dit jaar gestart met het werk ten behoeve van het vergroten van de goederenhaven en de uitbreiding van het bedrijventerrein met zo’n 20 ha. Dit terrein is bedoeld voor watergebonden bedrijvigheid.