Herzogenrath Walhalla voor Kerkraadse consumenten

Verreweg de meeste deelnemers van het onafhankelijk burgerpanel tipkerkrade.nl doen boodschappen in Duitsland, meldt VIA Kerkrade. Bijna de helft (45%) zelfs wekelijks. Nu drogisterij-artikelen per 1 januari in het hoge BTW-tarief vallen, gaan ondernemingen in de Duitse grensgemeente Herzogenrath daarvan nog veel meer profiteren.

Het lijkt erop dat het aan de Nederlandse kant van de grens vechten tegen de bierkaai is. Naast de ‘traditionele’ benzine, zijn drogisterij-producten en kratten bier bij de oosterburen goedkoper en dus meer in trek. Slechts 7 procent van het panel koopt nooit in Duitsland, 3 procent dagelijks, 45 procent wekelijks, 34 procent maandelijks en 12 procent enkele keren per jaar. “Ik krijg daar waar voor mijn geld” en “helaas is het niet anders” maken duidelijk dat de landsgrenzen voor de consumenten lijken weggevaagd.

Op de stelling: ‘Door de tariefwijziging (BTW) gaan nog meer mensen drogisterij-artikelen kopen in Duitsland in plaats van Kerkrade’ is 76 procent van de respondenten van het panel het eens. 11 procent stelt zich neutraal op. De overige 13% is het niet eens met de stelling of heeft geen mening.

Bij het burgerpanel tipmaastricht.nl kwamen op dezelfde vragen hele andere antwoorden naar voren. Slechts 9% koopt wekelijks over de grens, 26% maandelijks, 29% enkele keren per jaar en 33% nooit. Op de stelling dat de Nederlandse btw-verhoging nog meer mensen naar het buitenland drijft, is 41% het eens, 21% neutraal en 32% oneens. 5% heeft geen mening.

Bron: VIA Limburg