Het gaat goed met de campussen in Nederland en dat geldt ook voor de vier Brightlands campussen in Limburg. Dat blijkt uit het rapport ‘Inventarisatie en meerwaarde van campussen in Nederland’ dat Buck Consultants International in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Netwerk Kennissteden Nederland heeft opgesteld.

De onderzoekers keken met name naar al langer bestaande campussen zoals in Limburg de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen en de Maastricht Health Campus in Maastricht. Ze hebben vergeleken hoe de werkgelegenheid zich in 2014-2018 op de campus heeft ontwikkeld ten opzicht van de groei in de vestigingsplaats. Uit die vergelijking blijkt dat de werkgelegenheid voor de Maastricht Health Campus met 74% procent groeide ten opzichte van 0% in de gemeente Maastricht. De Brightlands Chemelot Campus kende een groei van 27 % ten opzichte van 7% in de gemeente Sittard-Geleen. Voor een vergelijking met de vestigingsplaats in dit onderzoek zijn de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen en de Brightlands Campus Greenport Venlo nog te jong. Ook deze campussen ontwikkelen zich zeer voorspoedig als centrum voor innovatie op het gebied van smart services en gezonde voeding.

In het onderzoek naar 82 campusinitiatieven worden er 35 als ‘echte’ campussen aangemerkt. De onderzoekers hebben vastgesteld dat de vier Brightlands campussen voldoen aan de criteria om zich campus te kunnen noemen. Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur): “Het rapport geeft aan dat we met de campussen een goede strategie volgen. Eens te meer blijkt dat samenwerking op campussen prima past bij de huidige netwerkstructuur waar kennis, kunde en middelen door kennisinstituten, bedrijfsleven en overheid wordt samengebracht. Het rapport geeft aan dat werkgelegenheid fors stijgt. Kortom, allemaal prima ontwikkelingen.”