Hof gaat uit van benadeling KNVB, UEFA e.a. door live streams wedstrijden MyP2P uit Beegden

In de zaak van de KNVB, de UEFA en andere sportbonden tegen het bedrijf MyP2P uit Beegden gaat het Hof in Den Bosch voorshands uit van de onrechtmatigheid van het – via hyperlinks naar andere sites – live streamen van sportwedstrijden voor bezoekers van de site van MyP2P. Het Hof heeft de Europese jurisprudentie bestudeerd en komt tot de conclusie dat MyP2P een winstoogmerk had. De eigenaar van de site wilde via onder meer via reclame-inkomsten geld verdienen aan het via-via uitzenden van wedstrijden zonder daarvoor toestemming te hebben van de rechthebbenden op de beelden.

Het Hof laat MyP2P toe tegenbewijs te leveren tegen tegen het ‘voorshands’ oordeel van het Hof. MyP2P moet aantonen dat ze geen weet kon hebben van het illegale karakter van de sites waarnaar via hyperlinks werd doorverwezen om de sportwedstrijden te kunnen zien.

Met die bewijsopdracht staat MyP2P voor een zware juridische opgave. Als het niet lukt om het tegenbewijs te leveren, ligt de weg voor schadevergoeding voor de sportbonden volledig open.

De belangrijkste alinea’s uit het arrest:

MyP2P BV gevestigd te Beegden,

advocaat: mr. R.J. Kramer te Maastricht,
tegen

1 The Football Association Premier League Limited,
gevestigd te [vestigingsplaats] , Verenigd Koninkrijk,
advocaat mr. A. Tsoutsanis,

2. The Scottish Premier League Limited,
gevestigd te [vestigingsplaats] , Verenigd Koninkrijk,

3. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond,
gevestigd te [vestigingsplaats] ,

4. DFL Deutsche Fussball Liga GmbH,

gevestigd te [vestigingsplaats] , Duitsland,

5. PGA European Tour Productions Limited,

gevestigd te [vestigingsplaats] , Verenigd Koninkrijk,

6. PGA European Tour,

gevestigd te [vestigingsplaats] , Verenigd Koninkrijk,

7. Federation Française de Tennis,

gevestigd te [vestigingsplaats] , Frankrijk,

8. Union des Associations Européennes de Football (UEFA),

gevestigd te [vestigingsplaats] , Zwitserland,

9. ICC Development (International) Limited,

gevestigd te [vestigingsplaats] , Britse Maagdeneilanden,

10. UFA Sports GmbH,

 

Het HvJ EU verklaarde vervolgens voor recht:

“Artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, moet aldus worden uitgelegd dat, om vast te stellen of het plaatsen, op een website, van hyperlinks naar beschermde werken die zonder toestemming van de auteursrechthebbende vrij beschikbaar zijn op een andere website, een „mededeling aan het publiek” vormt in de zin van die bepaling, bepaald moet worden of deze links zijn verstrekt zonder winstoogmerk door een persoon die geen kennis had, of redelijkerwijs geen kennis kon hebben, van het illegale karakter van de publicatie van die werken op die andere website, dan wel of, integendeel, voornoemde links met een dergelijk oogmerk zijn verstrekt, in welk geval deze kennis moet worden vermoed.”

Vaststaat dat MyP2P voor het zonder hun toestemming via haar website aanbieden van de live streams van sportwedstrijden aan Premier League en de KNVB c.s. niet een vergoeding heeft betaald, en dat MyP2P met dit gratis aanbieden inkomsten uit donaties en advertenties heeft verworven (r.o. 2.13 van het tussenarrest van 30 juni 2015). MyP2P heeft in het licht hiervan de stellingen van Premier League en de KNVB c.s. naar het oordeel van het hof niet (voldoende) gemotiveerd betwist. Het hof gaat daarom verder ervan uit dat MyP2P met winstoogmerk haar website heeft beheerd (gehost) en daarop de hyperlinks heeft geplaatst.

MyP2P heeft aangeboden te bewijzen dat zij het illegale karakter van de hyperlinks die zij catalogiseerde en via haar website aanbood niet kende. In het licht van het vorenoverwogene zal het hof op grond van dit aanbod MyP2P toelaten tot het leveren van tegenbewijs tegen het voorshands oordeel dat zij wist en kon weten dat de op andere websites voorkomende “content” – de sportwedstrijden – waarnaar de op haar website geplaatste hyperlinks verwezen, zonder toestemming van de auteursrechthebbenden op die andere website was geplaatst.