Hollandsche Sportveldenonderhouds Maatschappij wint aanbesteding gemeente Venlo (ruim 3,5 ton)

De aanbesteding kent een waarde van 354.691,36 euro.

Beschrijving opdracht:
De overheidsopdracht die het voorwerp vormt voor deze aanbesteding bestaat uit renovatie- en onderhoudswerkzaamheden aan 21 sportvelden in de gemeente Venlo.
Om het uitoefenen van de diverse sporten op een veilige manier mogelijk te maken dient er jaarlijks regulier en groot onderhoud gepleegd te worden. Het regulier onderhoud bestaat uit het zaaien en maaien van de velden inclusief het uitvoeren van diverse cultuurtechnische handelingen. Bij het groot onderhoud worden cultuurtechnische handelingen uitgevoerd om een gunstige omgeving te creëren waar grasgroei mogelijk is. Het gaat dan om verticuteren, egaliseren, beluchten, bemesten en het zaaien van graszaad, dit wordt betaald vanuit de begroting.
Naast regulier en groot onderhoud dient ook renovatie van enkele sportvelden plaats te vinden. Renovatie betekent het verbeteren van de toplaag en aanbrengen van nieuwe drainage.