Hotel Croix de Bourgogne en 2 dependances in Valkenburg gebouwd met nieuw mergelcomposiet

Dat blijkt uit een persbericht van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst stelde uw raad vragen over de materialisatie van de gebouwen. Het historische ‘Hotel Croix de Bourgogne’ aan de Gosewijnstraat wordt gerealiseerd in ‘streekeigen mergel’.
Architect Wiel Arets heeft tijdens zijn presentatie toegelicht dat de beide dependances Louis en Theodoor worden gebouwd in het materiaal ‘mergelcomposiet’. Dit materiaal is gekozen na zorgvuldige studie en materiaalonderzoek. De architect was op zoek naar een nieuw mergelmateriaal, met duurzame eigenschappen. Krasvaster en harder dan mergel, maar wel met de visuele uitstraling van mergel. Door toepassing van het mergelcomposiet kan mergelafval hergebruikt worden en kunnen grotere oppervlaktes in mergeluitstraling gerealiseerd worden.
Wiel Arets gaf aan dat de mergelcomposiet behandeld wordt, zodat deze minder vatbaar is voor waterindringing en vervuiling. De behandeling bestaat uit hydrofoberen van het materiaal. Dit betekent dat het materiaal waterafstotend wordt gemaakt. Een voorbeeld van het mergelcomposiet-materiaal was tijdens de presentatie in de raadszaal aanwezig.

Onafhankelijk materiaalonderzoek mergelcomposiet
Uw raad heeft vragen gesteld over de eigenschappen van het nieuwe materiaal ‘mergelcomposiet’. Om de materiaaleigenschappen te objectiveren heeft de gemeente de monstersteen laten onderzoeken door SGS Intron, een bedrijf gespecialiseerd in bouwmateriaalonderzoek. SGS Intron heeft onderzoek uitgevoerd naar de dichtheid en waterabsorptie (porositeit), de oppervlaktehardheid en de inwendige materiaalstructuur (microscopie).
SGS Intron bevestigt de beschrijving van de materiaaleigenschappen door architect Wiel Arets en stelt dat de mergelcomposiet harder en krasvaster is dan mergel en dat deze steen minder water opneemt dan mergel.
De monstersteen was echter nog niet hydrofoob behandeld (waterafstotend gemaakt), zo bleek uit het onderzoek. Naar aanleiding daarvan zijn aanvullende vragen aan het onderzoeksbureau gesteld over het effect van hydrofoberen en de wijze van onderhoud.
SGS Intron stelt: “Indien het oppervlak adequaat wordt gehydrofobeerd, wordt het oppervlak waterafstotend en neemt de wateropname af. Dit heeft een positieve invloed op risico op vervuiling en vorstschade (red. risico op vervuiling en vorstschade vermindert). Risico is het grootst voor horizontale vlakken. Hydrofoberen dient periodiek plaats te vinden. Uiterlijk na circa 5 – 10 jaar moet opnieuw gehydrofobeerd worden”.
De architect heeft tijdens de raadsinformatiebijeenkomst nadrukkelijk bevestigd dat de mergelcomposiet gehydrofobeerd wordt. Op de ingediende ontwerpen is dan ook aangegeven dat de mergelcomposiet ‘hydrofoob wordt verduurzaamd’.