Het Hotelmarktonderzoek Limburg wijst uit dat er in reeds vastgestelde bestemmingsplannen nog ruimte is voor het bouwen van een hotel. Tevens liggen er flink wat nieuwe initiatieven voor nieuwbouw. Tegelijkertijd blijkt dat de marktruimte voor nieuwe hotelkamers beperkt is. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat er in Limburg relatief veel hotels zijn die niet zo goed lopen en niet meer voldoen aan de huidige wensen van de gasten. Het Hotelmarktonderzoek werd eind 2017 in opdracht van de Provincie Limburg uitgevoerd door ZKA Leisure Consultants. Reden voor het Hotelmarktonderzoek was het ontbreken van een goede basis voor regionale beoordeling van initiatieven in de hotelsector, een verblijfssector met grote economische waarde voor Limburg.

Gezien de verzadigingstendens op de hotelmarkt is het belangrijk dat gemeenten en regio’s doordacht beleid gaan formuleren voor het vestigen en of uitbreiden van hotels. Het gaat niet om de exacte getallen. De trend in de cijfers, de opgave en de regionale verschillen worden door iedereen herkend. Gedeputeerde Hans Teunissen van Ruimte: “In onze werkwijze verandert niets. We blijven beoordelen zoals we dat altijd al doen. Bij elk hotel-initiatief is de vraag of het nodig is, waar het nodig is en of er breed draagvlak voor is. Tot voor kort was dat beoordelen niet goed mogelijk. Nu hebben we het Hotelmarktonderzoek als basis.”