Hovenier Athes Groen in Schimmert (16 fte) en Albertz/Hendrikx Architecten Elsloo failliet

Bij vonnis van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, zijn op 6 september 2016 de volgende faillissementen uitgesproken:

ATHES GROEN B.V., De Steeg 16, 6333 AP Schimmert
curator mr. A.M.A. Bouwens, Wilhelminastraat 21, 6131 KL Sittard tel. 046-4205660.

Uit de jaarrekening over 2014 blijkt dat eind dat jaar het eigen vermogen is gedaald tot krap 30.000 euro. In 2014 had het bedrijf nog 16 fte.

Van de site:
“Wij zijn een middelgroot full service hoveniersbedrijf gevestigd in Schimmert. Full service houdt in dat u bij ons terecht kunt voor zowel advies, ontwerp, aanleg, renovatie, herinrichting alsook onderhoud. Zowel op het gebied van (particuliere) tuinen alsook (openbare) grootschalige groenvoorzieningen zijn wij actief.”
Ook ging failliet:

ALBERTZ/HENDRIX ARCHITECTEN BNA B.V., Op de Berg 8 a, 6181 GT Elsloo
curator mr. J.G.C. van Baar, Wilhelminastraat 21, 6131 KL Sittard tel. 046-4205660

Dat bedrijf had per einde 2014 een negatief eigen vermogen van minus 808.000 euro. In 2014 werkten er nog vier mensen bij het bedrijf.

Het bureau had eind 2014 649.000 euro schuld bij de Rabobank. Als zekerheid heeft de bank het recht van hypotheek op een woonhuis in Elsloo voor 400.000 euro, het pandrecht op vorderingen op derden en op de inventaris en een door J. Hendrix afgegeven bankborgtocht van 200.000 euro.

Het bedrijf huurde het pand Op de Berg 8 in Elsloo van het kerkbestuur St. Augustinus.