Vrijdag 2 maart is het nieuwe ibis budget hotel in Stein officieel geopend. Het hotel telt 93 kamers en is onderdeel van de ontwikkeling van ‘Poort van Stein’.

‘Poort van Stein’, bestaande uit Jongen Projectontwikkeling en Green Development BV, omvat de herstructurering van het voormalige Superconfex terrein. Het plan omvat drie ontwikkelzones: het leisureplein, een bedrijvenzone en de parkzone.

Burgemeester van Stein, Marion Leurs-Mordang: “De opening van ibis budget Stein vormt de eerste mijlpaal in de ontwikkeling en realisatie van het leisure deel van ‘Poort van Stein’, maar ook in de doorontwikkeling van het hele gebied. Deze gebiedsontwikkeling biedt volop kansen. Kansen voor ondernemers, inwoners en recreanten, maar óók voor natuur en cultuurhistorie. En daarmee krijgt deze locatie de erkenning die het verdient.”

Verdere ontwikkelingen in het gebied zijn een servicebioscoop. Hiervoor is een overeenkomst met Arcaplex uit Zoetermeer gesltoen. Verder zullen een tweetal horecavoorzieningen gerealiseerd worden. Voor de aanleg van de parkzone zal op korte termijn de aanbesteding gestart worden. De bedrijfszone zal conform het vigerende bestemmingsplan worden ingevuld.