ICT sector groeit bovengemiddeld, maar kwart van de bedrijf heeft personeelstekort

De omzet in deze sector groeide aanzienlijk sterker dan gemiddeld, evenals het arbeidsvolume. Het aantal ICT-bedrijven groeide tussen 2011 en 2017 aanzienlijk. In het eerste kwartaal van 2017 stonden 12,3 duizend vacatures open bij ICT-bedrijven. Daarbij hebben in deze branche bovengemiddeld veel bedrijven moeite om ICT-vacatures te vervullen. De ICT is sinds het eerste kwartaal van 2015 de sector met de krapste arbeidsmarkt. Begin 2015 had 1 op de 9 bedrijven personeelstekort, twee jaar later wordt dat tekort door een kwart van de ICT-bedrijven gevoeld.

Tot de ICT-sector behoren volgens de OESO-definitie naast bedrijven in de telecommunicatie en IT- en informatiedienstverlening ook industriële en groothandelsbedrijven in de ICT.

De omzet van de Nederlandse ICT-sector groeide in 2015 met 9,8 procent. Deze groei was veel sterker dan die van de totale productiewaarde in Nederland, die 3,2 procent bedroeg. Al enige jaren is de ICT-sector op deze manier een drijvende kracht voor de groei van de Nederlandse economie.

Niet alleen de totale omzet, maar ook het aantal bedrijven groeit gestaag in de ICT-sector. In het vierde kwartaal van 2011 telde Nederland bijna 59 duizend ICT-bedrijven. Eind 2016 was dat aantal opgelopen tot bijna 72 duizend. Daarmee is ruim 4,5 procent van de Nederlandse bedrijven actief in de ICT-sector. Verreweg de meeste ICT-bedrijven in Nederland zijn dienstverleners: 65,5 duizend. Daarnaast zijn er nog 5,6 duizend groothandelsbedrijven en ruim 800 industriële ICT-bedrijven. De toename van het totale aantal ICT-bedrijven komt vrijwel uitsluitend doordat de ICT-dienstensector steeds verder uitbreidt. Eind 2011 omvatte deze nog 51,7 duizend bedrijven. Vijf jaar later was dat aantal met 27 procent gegroeid.

Het arbeidsvolume groeide in de ICT-sector ook aanzienlijk sterker dan gemiddeld. In 2015 werden bij ICT-bedrijven 2,6 procent meer arbeidsjaren (fte) gewerkt dan in 2014. Voor het totaal van de economie bedroeg de groei 0,7 procent. De groei van het arbeidsvolume in de ICT-sector is al enige jaren aanmerkelijk sterker dan die in de economie als geheel. In 2015 was het aantal gewerkte arbeidsjaren in de ICT-sector 7,3 procent hoger dan in 2011. In de totale economie is het arbeidsvolume in die periode juist iets afgenomen: met 1,0 procent.

Dat de ICT-sector sterk groeit, blijkt ook uit het aantal openstaande vacatures. In het vierde kwartaal van 2016 stonden ruim 10 duizend vacatures open bij bedrijven in de telecommunicatie en IT- en informatiedienstverlening. Dit kwam overeen met 6,3 procent van het totale aantal openstaande vacatures in Nederland. In het eerste kwartaal van 2017 was dit aantal verder gegroeid, naar 12,3 duizend (6,5 procent van alle openstaande vacatures). Eind 2011 telde de ICT-sector 6,6 duizend openstaande vacatures, wat toen overeenkwam met 5,7 procent van alle vacatures. Het aandeel van de ICT-sector in alle openstaande vacatures is dus ook gegroeid.

Veel ICT-bedrijven hebben moeite om ICT’ers aan te nemen. In 2015 had in de ICT-sector 48 procent van de bedrijven met ten minste tien werkzame personen vacatures voor ICT-specialisten; 37 procent had moeite deze te vervullen. Ruim drie kwart van de ICT-bedrijven met ICT-vacatures heeft dus moeite om de juiste specialisten aan te nemen.