Op 25 april bestaat het Ronald McDonald Huis Maastricht 20 jaar. In de afgelopen twee decennia maakten bijna 10.000 gezinnen met een ernstig ziek kind gebruik van het huis.

Het Ronald McDonald Huis biedt een ‘tijdelijk thuis dichtbij het ziekenhuis’ aan gezinnen waarvan een kind is opgenomen in het MUMC+. In het huis kunnen de ouders, broertjes en zusjes van het zieke kind slapen, ontspannen, douchen, eten en andere gezinnen ontmoeten die in dezelfde moeilijke situatie verkeren.

Voor mananging director, Margo de Kock, voelt het een beetje gek om een jubileum als dit te vieren.
“Liever hadden we gehad dat er geen zieke kinderen waren geweest en we de deuren hadden kunnen sluiten. Maar de realiteit is dat we voldoen aan een behoefte die er altijd zal zijn.
En om er voor gezinnen in de meest kwetsbare fase van hun leven te kunnen zijn, is een dierbare en dankbare taak die we met veel liefde en zorg vervullen. Wij maken mogelijk dat gezinnen dicht bij elkaar kunnen blijven en dat elk ziek kind een nachtzoen krijgt van zijn eigen ouders.

Het Huis draait bijna volledig op de inzet van vrijwilligers en ontvangt geen overheidssubsidie.
“De gezinnen die bij ons verblijven betalen slechts een eigen bijdrage per nacht”, zegt de Kock. “Dat is bij lange na niet voldoende om het Huis te kunnen draaien. Wij zijn voor ons voortbestaan dan ook afhankelijk van donaties, giften en sponsoring door bedrijven en particulieren. Dat het ons al 20 jaar lukt om dit voor elkaar te krijgen is een groot compliment aan iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd.”