In jaar tijd 20 procent minder WW-uitkeringen in Limburg

Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft ook in september 2017 zowel in Limburg als op landelijk niveau dalen. Veel werkzoekenden profiteren van deze groei, maar (nog) niet iedereen in dezelfde mate. Eind september 2017 waren er in Limburg 23.142 lopende WW-uitkeringen. Dit was 20% minder dan een jaar geleden. Deze daling is sterker dan de landelijke daling van 17%. Op landelijk niveau waren er in september 2017 in totaal 350.810 WW-uitkeringen. Het landelijke WW-percentage bedroeg in september 2017 3,9%, in Limburg lag dat percentage met 4,1% een fractie hoger.

In Midden-Limburg was de daling van de WW-uitkeringen t.o.v. een jaar eerder het grootst (22,2%). Noord-Limburg noteerde -21,3% en Zuid-Limburg -18,9%.

De Nederlandse economie groeit in rap tempo: economische groeipercentages worden naar boven bijgesteld en het aantal banen blijft toenemen. Desondanks neemt de werkgelegenheid niet genoeg toe om iedereen die wil of kan werken een betaalde baan te bieden. Naast arbeidsbeperkten, laagopgeleiden en mensen in een overschotberoep (een beroep waarin veel mensen werk zoeken, bijvoorbeeld administratief medewerker) betreft dit ook oudere werkzoekenden.
De kans om binnen een jaar een betaalde baan te vinden daalt naarmate men ouder wordt. In Limburg gaat 89% van de 15- tot 30-jarigen binnen 12 maanden weer aan de slag. Dat percentage zakt naar 48% voor de groep WW’ers van 50 tot 60 jaar en bedraagt nog maar 19% als men ouder is dan 60 jaar.

In Limburg werd in september 2017 meer dan de helft (55%) van de WW-uitkeringen uitgekeerd aan werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Van de WW-gerechtigden van 50 jaar en ouder was in september 2017 in Limburg 52% langer dan een jaar werkloos. Naast leeftijd is ook werkloosheidsduur een factor die de arbeidsmarktpositie van een werkzoekende verzwakt. Hoe langer de werkloosheidsduur, hoe moeilijker om weer een nieuwe baan te vinden.

Kansen voor WW-gerechtigden van 50 jaar en ouder in Limburg liggen vooral bij uitzendbedrijven. De meeste werkzoekenden van 50 jaar en ouder in Limburg gaan via een uitzendbureau aan het werk. Uitzendbureaus kunnen een opstap zijn naar werk waarbij men rechtstreeks in dienst van een werkgever komt zonder tussenkomst van een intermediair. Een uitzendcontract biedt werkgevers gelegenheid om de geschiktheid voor de functie te bezien en biedt werknemers de gelegenheid om niet alleen hun werkervaring, maar ook hun netwerk uit te breiden. Naast de uitzendsector zijn ook zakelijke diensten, zorg & welzijn, vervoer & opslag en industrie belangrijke sectoren voor 50-plussers bij het vinden van werk.

In Limburg is het aandeel 50-plussers bij de werkvinders vanuit de WW het hoogste bij de landbouw (36%), openbaar bestuur (32%) en cultuur (31%). Horeca en detailhandel bevinden zich aan de andere kant van het spectrum: dit zijn sectoren die vooral werk bieden aan jongeren.

Bron: UWV