Inflatie in februari stijgt licht

In januari waren de prijzen van goederen en diensten voor de consument 1,7 procent hoger dan een jaar eerder. De inflatie neemt toe voor de vijfde maand op rij.

Inflatie omhoog door duurdere benzine en kleding
De inflatie nam vooral toe door duurdere benzine en kleding. In februari kostte een liter benzine 1,58 euro, 18 cent meer dan een jaar eerder. Na augustus 2015 is benzine niet zo duur geweest. Kleding was ruim 5 procent duurder dan in februari vorig jaar. Ook de prijsstijging van voedingsmiddelen verhoogde de inflatie.

Inflatie zonder energie, voeding, alcohol en tabak daalt
Omdat de prijsontwikkeling van energie en voeding sterk fluctueert en de prijzen van alcohol en tabak vaak stijgen door belastingmaatregelen, wordt ook gekeken naar de inflatie exclusief deze productgroepen. De inflatie in februari volgens deze maatstaf daalde naar 1,3 procent. In januari was dat nog 1,4 procent.

Inflatie eurozone stijgt harder dan in Nederland
Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP).

De inflatie in Nederland volgens de HICP steeg van 1,6 procent in januari naar 1,7 procent in februari. De inflatie in de eurozone steeg van 1,8 procent naar 2,0 procent. De inflatie in Nederland is vanaf mei 2016 lager dan in de eurozone.

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid. Volgens de ECB is er sprake van prijsstabiliteit als de inflatie onder, maar dichtbij, 2 procent ligt.

De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de prijsontwikkeling van huurwoningen.