Initiatief voor mestbewerkingsinstallatie op bedrijventerrein Zevenellen (Haelen)

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. (OML) heeft een samenwerkings-overeenkomst gesloten met de Coöperatie 7LL. De coöperatie heeft het voornemen een mestbewerkingsinstallatie te realiseren op bedrijventerrein Zevenellen in Haelen. Met deze samenwerkings-overeenkomst verkennen de betrokken partijen de mogelijkheden voor vestiging van een mestbewerkingsinstallatie op Zevenellen. Wanneer de plannen verder zijn uitgewerkt wordt in oktober tot uitgifte van de gronden overgegaan. De bouw start mogelijk eind 2019, daarmee investeren de initiatiefnemers € 3,5 miljoen.

In Midden-Limburg is de landbouw, inclusief de veehouderij, een belangrijke economische factor. Vanwege aangescherpte regelgeving hebben veehouders in deze regio steeds meer moeite om de mest te plaatsen. Veehouders die op hun bedrijf meer mest produceren dan dat zij op de akkers kunnen aanwenden, zijn verplicht een groot deel van het overschot te verwerken. Voor een individuele ondernemer is het praktisch onmogelijk is om deze investering te doen. Met Coöperatie 7LL heeft een groep varkenshouders de handen in elkaar geslagen om gezamenlijk met OML dit initiatief voor een mestbewerkingsinstallatie te realiseren. Op deze manier wordt de mest als grondstof voor andere bedrijven ingezet.

Serge Hoppenbrouwers, directeur van OML, is blij met huidige ontwikkeling. “De mestbewerkingsinstallatie past binnen de opzet van bedrijventerrein Zevenellen. We focussen daar op de thema’s circulair en biobased, waarbij organische reststromen uit de agri- en foodsector zoals mest en groenteafval verwerkt worden tot halffabricaten, nieuwe grondstoffen of nieuwe producten. Het plan van de Coöperatie 7LL is de eerste concrete invulling op het terrein. De komst van dit initiatief biedt weer nieuwe kansen. Zo is er concrete interesse van een bedrijf dat bij zijn productieproces veel restwarmte overhoudt. Die warmte kun je weer gebruiken voor de mestverwerker.”