Het doel was om in het verbouwde Rijksmonument De Proosdij in Meerssen een kwalitatief hoogwaardige invulling te geven waarbij een combinatie van kwaliteitshoreca en een raadszaal voor de gemeente Meerssen voor een multifunctionele invulling moesten zorgen.

Sinds de opening op 1 april blijkt echter dat de indeling van de zaal en de beschikbare ruimte afwijken van de eerdere schetsen die in november 2016 zijn opgesteld en met zowel de exploitant als de raadsleden is afgesproken. Dit valt te lezen in een brief die het College van B&W op 10 april aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Zo is het op dit moment nog niet mogelijk om de maandelijkse raadsvergaderingen in de zaal te organiseren. Om dit te realiseren zou exploitant van De Proosdij, Gitte Pinckaers, het bestaande podium tijdens de verbouwing van afgelopen jaar laten verwijderen. Dit is echter uit kostenoverwegingen niet gebeurd. De exploitant heeft deze aanpassing echter wel meegenomen in de aanvraag van de omgevingsvergunning. Wethouder Guido Houben is als portefeuillehouder niet op de hoogte gebracht van de wijzigingen, waardoor deze het college niet kon informeren en ook de gemeenteraad geen inzicht had.

Ook over het gebruik van het terras van de Proosdij bestaat onduidelijkheid. Een deel van dit terras van de binnenplaats is dagelijks vanaf 10:00 uur in gebruik. Dit is echter niet in overeenstemming met het collegebesluit van 13 februari 2017. Daarin is besloten dat het terras op werkdagen vanaf 18:00 uur gebruikt mocht worden. Ambtelijk is abusievelijk 10:00 uur opgenomen in de realiseringsovereenkomst. Ook hierover is wethouder Houben niet geïnformeerd. Inmiddels is Pinckaers verzocht de realiseringsovereenkomst op dit punt te corrigeren.

De partij Lokaal DNA stelt vandaag in een brief een aantal vragen aan het College van B&W over deze situatie rondom de Proosdij.

Voor de verbouwing van Rijksmonument De Proosdij heeft de Provincie Limburg een subsidie toegekend van 165.000 euro.