Inschrijven in de Duitse Handwerkskammer alleen met EG-verklaring beëdigd vertaler

Als een Nederlands bedrijf zich wilt laten inschrijven in de Duitse Handwerkskammer om één van de 41 beschermde ambachten te mogen uitoefenen in Duitsland is als eerste een door de Kamer van Koophandel afgegeven EG-verklaring nodig. De laatste tijd gaf de Kamer van Koophandel een Duitse versie van de EG-verklaring af. De indruk werd gewekt dat deze versie niet door een beëdigd vertaler hoeft vertaald te worden.

De laatste weken werden tientallen bedrijven geconfronteerd met een afwijzing door de Handwerkskammer wegens het niet correct aanleveren van de benodigde documenten. Met name de niet door een beëdigd vertaler vertaalde EG-verklaring was vaak de oorzaak van de afwijzing.

Nedax heeft nu met de Kamer van Koophandel afgesproken dat de oude werkwijze weer in ere wordt hersteld. De KvK verstrekt een Nederlandstalige EG verklaring die vervolgens door een beëdigd vertaler dient te worden vertaald. Het Nedax secretariaat begeleidt de Nederlandse bedrijven tijdens het hele traject voor een Handwerksrolle inschrijving bij de Duitse Handwerkskammer. Momenteel duurt deze procedure 6 weken.