Over een maand eindigt de interim bestuursperiode van Nicole Hermans bij zorgkoepel Envida uit Maastricht. Envida biedt diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan ouderen en chronisch zieken in Maastricht en het Heuvelland.

Toine Gresel, voorzitter Raad van Toezicht: “Dit is een natuurlijk moment om de portefeuille over te dragen. Grote waardering en dank gaan uit naar haar inzet.”

Nicole Hermans: “De afgelopen periode hebben we voorbereidingen getroffen om de portfolio van Envida te kunnen uitbreiden met kortdurende vormen van zorg. Ook hebben we aandacht besteed aan het versterken en ontzorgen van onze professionals en teams om nog meer van betekenis te kunnen zijn voor cliënten. Met veel enthousiasme en plezier heb ik leiding mogen geven aan deze mooie organisatie. Vanaf april zet ik mijn activiteiten voort voor Toptoezicht en Movinex.”

De Raad van Toezicht zal voorzien in de opvolging. De bestuursfunctie zal naar verwachting deze zomer definitief worden ingevuld.