Investeringsfondsen provincie en Liof steken al meer dan 3,5 miljoen euro in Limburgs MKB

De fondsen zijn in mei 2015 opgericht door de Provincie Limburg (geldverschaffer)  in samenwerking met Industriebank LIOF (uitvoerder).

Doel is om MKB-ondernemers een financiële basis te geven om hun ambities verder te ontwikkelen. Inmiddels is al meer dan 3 miljoen euro geïnvesteerd via leningen, subsidies en participaties.

Via het LBDF wordt vooral geïnvesteerd in de topsectoren van onze economie: agro/food, logistiek, industrie, chemie, health en smart services. Hiermee is er een duidelijke aansluiting bij de vier Limburgse Brightlands campussen, waarin de Limburgse innovatiekracht binnen de topsectoren is samengebracht.Het MKB-Leningenfonds verstrekt kredieten voor groei- en uitbreidingsinvestering.

Het LBDF stelt MKB’ers in staat om een innovatief idee te toetsen, ontwikkelen en vermarkten. Met een mix van financiële instrumenten dekt het LBDF elke fase in de ontwikkeling, van idee naar markt. Hiervoor kent het LBDF drie deelfondsen: het Ideeënfonds, Ontwikkelfonds en Seedfonds.
Vanuit het LBDF Ideeënfonds zijn dertien subsidies toegekend voor een totaalbedrag van € 444.560.
Uit het LBDF Ontwikkelfonds zijn inmiddels zeven leningen verstrekt, voor een totaalbedrag van €1.341.892.

De volgende bedrijven hebben een lening ontvangen:
 StoneCycling – ontwikkelt bakstenen uit bouw- en sloopafval (WasteBasedBricks).
 Solinso, MYSTIEK – integreert zonnepanelen in dakpannen.
 CyTuVax – ontwikkelt een nieuwe vaccinatietechnologie.
 GooFra Quality Products – ontwikkelt een geavanceerde spectrometer.
 Novioponics – ontwikkelt een innovatief bestrijdingsmiddel voor de tuinbouw.
 Olympic Holding – ontwikkelt machines voor high-end tape producten.
 Cristal Delivery – betere werking medicijnen door active targeting
Via het LBDF Seedfonds zijn vier participaties aangegaan voor in totaal € 1,5 miljoen. Met onder andere de volgende bedrijven is een participatieovereenkomst gesloten:
 8vance – bouwt The Next Marketplace (TNM).
 Babywatcher – produceert een baby echo scanner voor thuisgebruik.

 Materiomics – ontwikkelt prototypes van medische hulpmiddelen met een slimme oppervlaktestructuur.
Het doel van het MKB-Leningenfonds is te voorzien in de behoefte van MKB-ondernemingen die onvoldoende krediet kunnen krijgen in de markt. Door het beschikbaar stellen van co-financieringen voor innovatie, uitbreiding en groei, wil het MKB-leningenfonds een bijdrage leveren aan het Limburgse MKB.
Vanuit het MKB-Leningenfonds zijn in 2015 twee leningen verstrekt voor een totaalbedrag van
€ 350.000. Deze leningen zijn verstrekt aan:
 Admesy – ontwikkelt hoogtechnologische meetapparatuur op het gebied van kleur- en lichtmeting voor gebruik in productieprocessen.
 IMEX – produceert hoogwaardige drukinkten.
Daarnaast is besloten om financieringen te verstrekken aan zes andere bedrijven in Limburg, werkzaam in verscheidenen sectoren zoals industrie, transport, detailhandel en gezondheidszorg met een totaal bedrag van ca. € 2,5 miljoen.
De Limburgse gedeputeerde Twan Beurskens vindt de resultaten van de twee fondsen veelbelovend: “Er is nu al een flink aantal cases gefinancierd vanuit beide fondsen. We gaan richting de doelstelling. We zien dat ondernemers weer willen en durven investeren. Daar gaat het om: het MKB is de kurk waar onze provinciale economie op drijft. Het MKB ondersteunen is belangrijk voor de hele provincie”.
Dennis Ohlen, directeur LBDF: “De Provincie Limburg heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in wetenschappelijk toponderzoek. Met het LBDF slaan we een brug tussen onderzoek en markt. Dat blijkt zeer effectief: het trekt nieuwe bedrijvigheid naar Limburg, dat zich hier verder kan ontwikkelen”.
Ruud Verberne, directeur MKB-Leningenfonds: “ MKB-ondernemers hebben veel inhoudelijke kennis en plannen. Voor verdere innovatie of groei is dat vaak niet genoeg; er is ook kapitaal nodig om te investeren. Met het MKB-Leningenfonds bieden we nieuwe perspectieven en nieuwe kansen. Het is zeer positief dat Limburgse ondernemers die kansen daadwerkelijk pakken.”

Zie ook: www.meerondernemen.nl