Ivengi (Maastricht) ontwikkelt meertalig portal voor Interreg Euregio Maas-Rijn

Interreg Euregio Maas-Rijn heeft voor Ivengi gekozen om een meertalige portal te ontwikkelen waar informatie is over het programma en de projecten die grensvervaging in Europa moet bevorderen. Daarnaast beschikt het portal over een E-loket waar nieuwe projecten ingediend en beheerd kunnen worden. De website in vier talen is te bereiken via www.interregemr.eu.

“Het was een complexe opdracht”, laat Paul Beckers, Business Manager Ivengi, weten. “In totaal hebben vijf mensen er 2,5 maand aan gewerkt. Wij als bedrijf zien de meerwaarde van grensoverschrijdende samenwerkingen binnen de grensregio. Vandaar dat het een mooie uitdaging was om een internationaal klantportaal te ontwikkelen voor Interreg Euregio Maas-Rijn waarbij alle doelgroepen op een effectieve manier, de meest relevante content getoond krijgen. Op elke gewenst moment, op elk gewenst device.”

Het programma Interreg V Euregio Maas-Rijn (van 2014 tot 2020) werkt knelpunten en praktische barrières weg om het potentieel van (en in) de Euregio Maas-Rijn te versterken. Interreg Euregio Maas-Rijn financiert grensoverschrijdende projecten met gelden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en vanuit de regio’s zelf. Door de grensoverschrijdende samenwerking levert Interreg EMR een bijdrage aan de levenskwaliteit van de ongeveer vier miljoen mensen die in de Euregio wonen.

De Managementautoriteit voor het programma Interreg V is de Provincie Limburg (NL) De programmapartners uit de vijf grensregio’s zijn wel nauw betrokken bij de uitvoering, onder andere door hun deelname aan het ‘Comité van Toezicht’. Ook de Europese Commissie en de Stichting Euregio Maas-Rijn maken deel uit van dit comité.

Het programmagebied van Interreg V EMR omvat het zuiden en het midden van de Nederlandse provincie Limburg, het Duitse gebied Region Aachen, de Duitstalige Gemeenschap van België en de Belgische provincies Luik en Limburg. Reeds sinds het begin van Interreg werken deze kernleden samen met de Eifelkreis Bitburg-Prüm en de Landkreis Vulkaneifel. Deze zeven regio’s vormen samen met Zuidoost Brabant en Vlaams Brabant het gehele programmagebied.