Jaarcijfers Oostwegel Collection: beste bedrijfsresultaat sinds tien jaar

Camille Oostwegel senior: “Ondanks de uitdagende marktomstandigheden zijn er in 2016, mede door de inzet van onze medewerkers, mooie resultaten behaald. De stijging van de geconsolideerde omzet is te verklaren door een stijging van 8% van de Revenue Per Available Room (RevPAR = gemiddelde kameropbrengst over het aantal beschikbare hotelkamers) en doordat meer gasten gebruik hebben gemaakt van onze restaurants, vergader- en evenementfaciliteiten. Het bedrijfsresultaat was het beste van de laatste tien jaar.
De brutomarge kwam uit op 83% en de solvabiliteit bedroeg 45%.”

In 2016 is er onder andere geïnvesteerd in een uitbreiding van het familiebedrijf: het nieuwe St. Gerlach Paviljoen en de Rijksmonumentale Kasteelhoeve uit 1668. Deze uitbreiding vond plaats op het landgoed van Château St. Gerlach. Daarnaast onderging de onderneming in 2016 een rebranding. Na 26 jaar werd de bedrijfsnaam Camille Oostwegel ChâteauHotels & Restaurants vervangen door Oostwegel Collection.

Het aantal medewerkers bedraagt 350 (202 fte).