Gemeente Maastricht houdt 1,8 miljoen euro over in 2016

De gemeente Maastricht sluit het boekjaar 2016 af met een positief resultaat van 1,8 miljoen euro. Het aanvankelijke tekort van ruim 14 miljoen, voornamelijk ten gevolge van de drie decentralisaties, is daarmee omgebogen naar een overschot. Nagenoeg alle voorgenomen ambities uit de gemeentebegroting zijn gerealiseerd, de efficiencytaakstelling is behaald en de lasten voor bedrijven en inwoners zijn (behoudens) de inflatie niet gestegen.

Wethouder van financiën John Aarts toont zich tevreden met het resultaat: “Het realiseren van onze ambities in deze financieel onzekere tijden is een zware opgave. We zijn ons daar van bewust. Daarom hebben we vastgehouden aan een strenge begrotings- en uitgavendiscipline. We accepteren geen begrotingstekort en we schuiven geen financiële problemen naar de toekomst. Deze jaarrekening toont aan dat de financiële huishouding op orde is. Langjarig is de grootste uitdaging gelegen in het betaalbaarheid van het sociale vangnet.”

“In het verslagjaar 2016 heeft het herstel van de internationale crisis sterk doorgezet”, valt te lezen in het jaarverslag. “Maastricht is aantoonbaar krachtiger, levendiger en innovatiever uit de periode van laagconjunctuur gekomen. Economisch kan zelfs gesproken worden van voorspoed. Nooit eerder was het werkloosheidpercentage zo laag, 4 procent, en de economische groei zo bovengemiddeld; 5,4 procent tegenover 2 landelijk. De stad heeft daarbij haar sociaal en saamhorig gezicht behouden. Overal ontspringen vernieuwende initiatieven, het optimisme is voelbaar.”