Vebego heeft een positief 2017 achter de rug. Het internationaal opererende familiebedrijf in facility services, publieke sector en gezondheidszorg zag de omzet van de Vebego-bedrijven stijgen naar 832,5 miljoen euro. Dit is een toename van 3,9 procent. Het bedrijfsresultaat kwam in 2017 uit op 12,7 miljoen euro ten opzichte van 4,2 miljoen euro een jaar eerder. De totale omzet – waarbij ook de bijdragen van joint ventures volledig meetellen – groeide naar 1,09 miljard euro. Voor 2018 verwacht Vebego een verdere omzetgroei. Door een stevig investeringsprogramma zal de winst naar verwachting lager uitvallen.

Ronald Goedmakers, CEO Vebego: “De resultaten zijn conform onze verwachtingen. Vrijwel alle activiteiten van Vebego-bedrijven Nederland kenden een positieve omzetontwikkeling. Vooral de activiteiten op het gebied van facilitymanagement groeiden bovengemiddeld. Ook de schoonmaakbedrijven bleven groeien, hoewel de schoonmaakmarkt in Nederland al jaren onder druk staat. Bij de joint ventures die actief zijn in de thuiszorg en de huishoudelijke hulp zagen we wel de druk op de omzet toenemen. Na het mindere jaar 2016 zien we een positief herstel, maar het resultaat voldoet nog niet aan onze ambities.”

Vebego wil fors investeringen in onder meer IT, opleidingen van personeel, versterking van het management en het verbeteren van de bedrijfsvoering van de grote bedrijven. Bovendien heeft Vebego een nieuwe klantstrategie ontwikkeld en wordt meer ingezet op de kracht van het collectief van de Vebego-bedrijven en joint ventures. Door kennis te delen, efficiëntere samenwerking en het versterken van elkaars dienstverlening kan Vebego nog meer waarde bieden aan klanten, medewerkers en de maatschappij.

Vebego heeft in totaal 101 bedrijven en 49 joint ventures in vier landen. Er staan zo’n 35.000 medewerkers onder contract.