Jaarcijfers. Janshen-Hahnraths zet vol in op online voor continuïteit

Kansspelbedrijf Janshen-Hahnraths Group uit Kerkrade kan terugkijken op een positief jaar. Het bedrijf, dat vooral bekend is van de Fair Play Casino’s, zag in 2016 een netto omzetstijging van 4,4%, ten opzicht van de 74 miljoen euro omzet in 2015.

De exploitatie van de 42 Fair Play Casino’s in Nederland, de kernactiviteit van het concern, toonde eveneens een bestendige groei van 4,4%. De besteding per bezoek steeg ondanks een lichte afname van het aantal bezoeken.

Het bedrijf zet in op de herpositionering van haar casino’s en investeert in toekomstige online activiteiten. De winst van het bedrijf lag met € 0,54 miljoen het afgelopen jaar lager dan in 2015. Het bedrijf in Kerkrade maakte in 2015 ruim een miljoen winst. “De gedane investeringen in innovatie, nieuwe afzetkanalen, de verruiming van het jackpotbeleid en daarmee gepaard gaande lagere winst zijn een bewuste strategische keuze en van vitaal belang voor de continuïteit van ons bedrijf“, aldus Jan Schiffelers (CEO).

Het bedrijf wil door nu substantiële investeringen te doen de kansen van de toekomst pakken. Volgens het concern wordt het steeds duidelijker dat de Nederlandse kansspelmarkt de komende jaren sterk zal gaan veranderen. De toetreding van buitenlandse marktpartijen, de voorgenomen privatisering van het staatsbedrijf Holland Casino, een consolidatietendens, het opengaan van de online kansspelmarkt en verdergaande regulering zijn ontwikkelingen waarop het bedrijf anticipeert.

De casinotak van het bedrijf werkt aan een herpositionering waarbij een van de onderscheidende kenmerken de verruiming van het jackpotbeleid door het uitkeren van meer en hogere jackpotprijzen is. De andere bedrijfsactiviteiten, de exploitatie van amusementsautomaten in onder andere de horeca en de groothandelsactiviteiten, toonden cumulatief nagenoeg eenzelfde omzetniveau als voorgaand jaar.

De exploitatie van kansspelen in Nederland is aan strikte wettelijke regels en vergunningen gebonden. Hierbij staat centraal dat spelers op een verantwoorde en veilige manier aan recreatieve kansspelen kunnen deelnemen. De overheid werkt al jaren aan wijzigingen van het huidige kansspelbeleid inclusief de langverwachte wetgeving ten aanzien van online kansspelen, hetgeen echter nog niet geleid heeft tot definitieve wetgeving.

De Janshen-Hahnraths Group verlegde haar aandacht dan ook van de groothandelsactiviteiten en de kansspelautomatenexploitatie in de horeca naar de herpositionering van haar casino’s en de ontwikkeling van de online activiteiten.