Klein overschot voor de gemeente Weert in 2016 (36.000 euro)

Het rekeningresultaat 2016 bedroeg een positief bedrag van 36.404 euro. “Daarnaast komen er nog bedragen vrij vanuit de grondexploitatie”, laat wethouder Martijn van den Heuvel weten. “Daardoor kan het college de raad voorstellen een bedrag van 2.933.000 euro toe te voegen aan de Algemene Reserve van de gemeente. Zo wordt die reserve weer verder op niveau gebracht. Daarnaast ook nog eens 2.919.000 euro aan de reserve Sociaal Domein. Al met al dus een goed resultaat van 2016.”

In de toelichting op de jaarcijfers laat de gemeente weten dat 2016 het tweede jaar was waarin ze binnen het sociaal domein (3D’s) nieuwe taken zijn uitgevoerd. De gemeente ontvangt voor deze nieuwe taken middelen van het Rijk. In 2016 is een positief resultaat behaald ten opzichte van de beschikbare middelen voor het sociaal domein van in totaal 2.919.671 euro. Dit resultaat wordt gestort in de reserve sociaal domein zodat deze middelen ook beschikbaar blijven voor uitvoering van dit beleid. De verwachting is dat in de toekomst de kosten voor de 3D’s zullen stijgen. Deze reserve is nodig om de zorg op termijn te kunnen garanderen. In 2016 kreeg Weert in totaal 27.288.255 euro voor de 3D’s van het Rijk.