Koninklijke ZON in Venlo heeft over het jaar 2017 een positief financieel resultaat behaald. Met een winst na belastingen van 0,8 miljoen euro is het resultaat op het niveau van 2016. De totale omzet van ZON in 2017 kwam uit op 286 miljoen euro (295 miljoen in 2016).

In een persbericht geeft het bedrijf aan dat de duale verkoopstrategie aan de basis ligt van de goede resultaten in 2017. Zon vermeldt dat de gerealiseerde uitbetaalprijzen van producten, net als 2016, in vergelijking met andere afzetkanalen beter uitvallen. In 2017 heeft ZON haar commerciële strategie verder uitgebouwd in de vorm van het marketing- en communicatieplatform VanEigenBodem.nl. “ZON is er van overtuigd dat we met de huidige duale verkoopstrategie meer telers kunnen bedienen”, aldus algemeen directeur Michiel F. van Ginkel.

Belangrijk in de verdere versterking van de positie van Nederlands belangrijkste veilingklok voor groente is de groeiende samenwerking met Spaanse coöperaties. Met deze in 2015 gestarte activiteit is ZON er in 2016 en 2017 in geslaagd de omzet van importproduct gestaag te laten stijgen, waarbij ook het aantal klanten verder toenam.

Voor Fresh Park Venlo was 2017 opnieuw een goed jaar. De acquisitie van nieuwe bedrijven op Fresh Park Venlo en de daaruit volgende nagenoeg 100 % bezettingsgraad wordt naar verwachting ook in 2018 gerealiseerd. In 2017 werden twee grote nieuwbouwprojecten gestart, te weten voor Staay-van Rijn en voor Scelta Essenza en Dutch Graphic Group. Beide projecten worden binnenkort opgeleverd.