De Maastrichtse hoogleraar Accounting & Information Management van de School of Business and Economics, Ruud Vergoossen, verwijt het bedrijfsleven gebrek aan transparantie. Vier op de tien ondernemingen is bijvoorbeeld te laat met het aanleveren van de jaarstukken. Ongeveer twaalf procent van de ondernemingen publiceert de jaarrekening zelfs nog niet na elf maanden na afloop van het boekjaar. Dit vertelt Vergoossen in het FD. Samen met hoogleraar externe verslaggeving Ton Meershoek onderzocht hij jaarrekeningen van over 2015 van ruim duizend niet-beursgenoteerde bedrijven. De uitkomsten van het onderzoek waren ronduit teleurstellend, teveel ondernemers zijn te traag met het presenteren van hun cijfers en tevens niet transparant. Ook het feit 66 procent van de ondernemingen geen bestuursverslag voegt bij de jaarstukken is de professoren een doorn in het oog. In zo’n verslag horen belangrijke kengetallen te staan uit het jaarverslag zoals omzet, kas, liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit.