Zuyderland (Heerlen, Sittard-Geleen en Brunssum) heeft 2017 afgesloten met een positief financieel resultaat van € 2,5 miljoen. Zuyderland Medisch Centrum (ziekenhuis) noteerde nog een klein verlies van €0,7 miljoen. Daarmee heeft het ziekenhuis het afgelopen jaar een forse financiële stap voorwaarts gemaakt. Het organisatieonderdeel Care (Zorgcentra, Thuiszorg, Huishoudelijke Hulp en JGZ) boekte een winst van € 3,2 miljoen. Dit blijkt uit het jaarverslag 2017 van Zuyderland.

2016 was een moeilijk financieel jaar voor Zuyderland met een negatief resultaat van € 11,9 miljoen (min € 14,2 miljoen ziekenhuis en plus € 2,3 miljoen Care). Begin 2017 is daarom voor Zuyderland Medisch Centrum een pakket aan maatregelen afgekondigd om het resultaat positief bij te sturen. Dit pakket bestond onder meer uit een bezuiniging van 175 FTE aan personeel. Het doel van deze maatregelen was om Zuyderland Medisch Centrum 2017 met een zo klein mogelijk negatief resultaat te laten afsluiten.

Roel Goffin, lid Raad van Bestuur, is blij met deze cijfers. “De maatregelen voor het ziekenhuisonderdeel, hoewel pijnlijk, hebben goed uitgepakt. De financiële ontwikkeling van Zuyderland in zijn geheel is in 2017 zelfs iets beter dan verwacht. We gaan dan ook met vertrouwen de toekomst tegemoet.”