Minder winst Vebego in 2016: druk op tarieven, probleem bij joint-venture in Zwitserland

De gemanagede omzet van Vebego, het internationale familiebedrijf in facility services, publieke sector en gezondheidszorg nam in 2016 met 2,4% af van € 1.103,5 miljoen naar € 1.076,8 miljoen. Het gemanagede netto-omzetresultaat 2016 komt uit op € 15,1 miljoen. In 2017 zet de onderneming in op het herstel van het resultaat. Ondanks een iets minder jaar blijft Vebego investeren in social impact en duurzaamheid.

Ronald Goedmakers, CEO Vebego: “Een terugblik op 2016 laat een bewogen jaar zien, waarbij een aantal dingen anders liep dan gedacht. Ook dat hoort bij ondernemen. Toch blijven we investeren, juist als het financieel wat minder gaat.”

Drie oorzaken
Hoewel het merendeel van de bedrijven een prima prestatie laat zien, valt het uiteindelijke resultaat toch tegen. Het lagere resultaat is te herleiden tot drie oorzaken:

–       een additionele uitgave voor de implementatie van een ERP-systeem in een groot aantal bedrijven;
–       druk op de tarieven in de thuiszorgmarkt en
–       een fors verlies binnen één joint venture in Zwitserland.

Positief over resultaat
Zet het resultaat zonder deze kosten af tegen het resultaat van 2015, dan is er een daling te zien van € 28,9 miljoen naar € 23,5 miljoen. Deze daling is echter conform verwachting en wordt veroorzaakt door de verkoop van een aantal uitzendactiviteiten in Nederland in 2015. Gezien het feit dat de tegenvallende cijfers in 2016 vooral te wijten zijn aan incidenten, is Vebego positief over het financiële resultaat in 2017.

Twee doelen
Daarnaast blijft Vebego bouwen aan haar langetermijnvisie, want Vebego wil een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren. Om die ambitie meetbaar te maken, heeft de onderneming twee doelen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) omarmd. Goedmakers: ”De komende jaren zetten we ons in voor Gezondheid en welzijn en voor Fatsoenlijke banen en economische groei. We willen nadrukkelijk duidelijk maken wat onze impact is op de maatschappij. Daarin blijven we investeren, ook als het even wat minder gaat.”

Voor meer informatie over het financiële gedeelte van het jaarverslag van Vebego wordt u verwezen naar www.vebegojaarverslag.com, waar de jaarrekening te downloaden is. Ook vindt u daar meer informatie over de nieuwe visie en missie van Vebego.

* Vebego hanteert de begrippen ‘geconsolideerd’ en ‘gemanaged’. De geconsolideerde omzet van € 801,5 miljoen bevat de omzet van alle bedrijven waar Vebego overwegende zeggenschap heeft. In de gemanagede omzet worden de inkomsten van de joint ventures volledig meegeteld. In 2016 hebben in totaal 140 bedrijven een gezamenlijke omzet behaald van € 1.076,8 miljoen. In het persbericht hanteren we de gemanagede cijfers. De geconsolideerde omzet is afgeleid uit het jaarverslag 2016 waarbij op 25 april 2017 een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijk accountant is verstrekt.

Over Vebego International
Vebego onderneemt in werk en zorg. Met onze ruim 100 bedrijven, zoals Hago, Alpheios, Yask, Assist en Care, willen we impact hebben op onze samenleving. Onze 35.149 werknemers delen hetzelfde DNA. Dat betekent dat we tegelijkertijd winst en maatschappelijke vooruitgang willen boeken. Financieel, maar ook voor onze medewerkers, onze klanten en ons ecosysteem. De totale gemanagede omzet is € 1.076,8 miljoen