Jan Linders Fonds (Nieuw Bergen) schenkt bijna een ton aan goede doelen

Het eerste halfjaar van 2017 heeft het Jan Linders Fonds in samenwerking met 59 lokale goede doelen 99.355,78 euro opgehaald. Half juli hebben alle goede doelen het bedrag feestelijk in ontvangst genomen.

De doelstelling van het Jan Linders Fonds is het ondersteunen van lokale initiatieven, die de leefbaarheid in de omgeving direct of indirect verbeteren Alle supermarkten van Jan Linders werken daarom samen met hun eigen lokale goede doel.

Het totaalbedrag is opgehaald met de verkoop van bakjes aardbeien in de eerste week van mei en met verschillende fondsenwervende activiteiten. In het eerste half jaar zijn er zoveel activiteiten door de supermarktteams en de goede doelen georganiseerd dat alle records gebroken zijn.

Het hoogste bedrag werd geschonken aan Stichting Emmaus-Perspectief in Swalmen. Zij ontvingen een bedrag van 8.931 euro.

Jan Linders Fonds
In 2013 bestond supermarktketen Jan Linders 50 jaar. Ter ere van dit jubileum werd het Jan Linders Fonds opgericht. Het is een zelfstandig fonds, dat dit jaar 59 lokale goede doelen steunt met behulp van klanten van de supermarkt. Elke supermarkt kiest zelf zijn eigen goede doel waarvoor zij inzamelen door middel van acties en eigen activiteiten. Sinds de start in 2013 is er in totaal 645.864 euro ingezameld.