Jenny Dizij-Van Leeuwen nieuwe directeur Podium24 (persbericht)

Het bestuur van Podium24 heeft Jenny Dizij- van Leeuwen benoemd als directeur. Zij was sinds de opstart in maart 2013 en ten tijde van de proefperiode van Podium24 tot 1 januari 2016 interim-directeur. In de functie van directeur zal Jenny Dizij-van Leeuwen verder vorm geven aan de werkgeversdienstverlening in Maastricht-Heuvelland.

Podium24 is een innovatief servicepunt waarin gemeenten en bedrijfsleven samenwerken op het gebied van arbeidsmarkt. Het biedt enerzijds werkgevers oplossingen inzake personeelsvraagstukken en draagt anderzijds bij aan de uitvoering van de participatiewet door gemeenten. Onder meer door mensen zonder baan aan het werk te helpen, waarbij extra aandacht uitgaat naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Podium24 is in maart 2013 opgericht door de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg a/d Geul en MTB en het internationaal familiebedrijf Vebego.

Jenny Dizij- van Leeuwen heeft acht jaar bij Vebego gewerkt en is sinds 2010 in dienst van de MTB. Vanaf de start in 2013 is zij verantwoordelijk geweest voor het opzetten, ontwikkelen en inrichten van de organisatie Podium24. Het ontwikkelde businessplan 2014-2017 heeft ertoe geleid dat per 1 januari 2016 de pilot Podium24, de al langer bestaande Stichting Phoenix, ProLabor BV en delen van Sociale Zaken (participatieplaatsen) zijn samengevoegd in één organisatie, optredend onder de naam Podium24.

Jenny-foto-png