Jo Coenen tekent bij als supervisor IBA Parkstad

IBA curator en oud-Rijksbouwmeester Jo Coenen wordt in overleg met algemeen directeur Kelly Regterschot, voorzitter van de aandeelhoudersvergadering (AvA) Ralf Krewinkel en verantwoordelijk gedeputeerde Ger Koopmans vanaf 1 september aangesteld als supervisor IBA Parkstad.

Deze functionele verschuiving loopt in de pas met de veranderde focus die IBA-Parkstad de komende periode gaat aanbrengen. Coenen (67) heeft bij zijn indiensttreding als curator van IBA Parkstad in september 2014 aangegeven een beperkt aantal jaar te willen aanblijven. Op verzoek van de directeur IBA en beide bestuurders tekent Coenen nu bij om als supervisor de IBA-activiteiten te volgen en zijn kennis en netwerk in te zetten binnen diverse platforms, colleges en raden. Kelly Regterschot vormt als algemeen directeur vanaf 1 september 2017 de eenhoofdige directie en zal met haar team verder bouwen op het gecreëerde stevige fundament.

Jo Coenen zal als supervisor de Q-board van IBA (raad van adviseurs) blijven voorzitten. Ook zal hij samen met Regterschot IBA nationaal en internationaal blijven vertegenwoordigen. Kelly Regterschot: ,,Jo Coenen is van onschatbare betekenis voor de IBA. Hij geldt als boegbeeld van de regio en heeft een internationale reputatie als architect, stedenbouwkundige en hoogleraar. Wij willen zijn kennis, kunde, gedrevenheid en netwerk graag behouden. Als supervisor doet hij voor de IBA wat hij ooit als Rijksbouwmeester voor heel Nederland deed. Jo gaat zijn helikoptervisie inzetten voor IBA zonder dat hij zich langer bezig hoeft te houden met managerial activiteiten binnen deze organisatie.”

Ook voorzitter van de AvA Ralf Krewinkel is blij dat Jo Coenen actief blijft binnen IBA- Parkstad. ,, Jo Coenen heeft vanaf het begin een leidende rol gehad bij IBA. Nu de uitvoeringsfase van diverse projecten concreet is, kan Jo van toegevoegde waarde zijn om de kwaliteit van de projecten te bewaken”.

Gedeputeerde Ger Koopmans voegt daaraan toe: “De nieuwe betrekking van Jo Coenen past bij de fase waarin IBA op dit moment verkeert. Zijn visie en kennis blijven hierdoor behouden.”