Joep Houterman (55) is per 1 augustus 2018 benoemd als nieuw lid van het college van bestuur van Fontys Hogescholen. Fontys Hogescholen heeft in Limburg locaties in Maastricht, Sittard en Venlo. Ingenieur Houtermans is nu nog lid van de raad van bestuur bij de groene kennisinstelling Aeres. Hij kijkt uit naar de nieuwe uitdaging. “Fontys Hogescholen is de grootste publieke kennisinstelling van Zuid-Nederland. De complexiteit van deze organisatie, maar vooral ook de breedte van het opleidingsportfolio en de prominente rol die Fontys speelt in de maatschappij vormen een mooie uitdaging.”

De raad van toezicht en het college van bestuur van Fontys betitelen Houterman als een ervaren onderwijsbestuurder met daadkracht en aandacht voor duurzame verandering. Zijn internationale ervaring en het feit dat hij zelf als docent heeft gewerkt, zien ze als pluspunten.

Houterman woont in Wageningen, is getrouwd en heeft een zoon. Hij rondde in 1987 de studie zoötechniek (tropische veehouderij) af aan Wageningen Universiteit. Aan dezelfde instelling behaalde hij ook zijn eerstegraads lesbevoegdheid.