Jos van Rey: FNV/CNV spelen 'gevaarlijk spel' met staking bij Nedcar

Dat schrijft Van Rey (Volkspartij Limburg) aan Gedeputeerde Staten van Limburg. Hij stelt het college enkele vragen over de staking.

Hieronder de vragen:

Betreft: Stakingen VDL Nedcar

De Volkspartij Limburg heef kennisgenomen van de situatie die is ontstaan bij VDL Nedcar na aanleiding van de stakingen. De Volkspartij Limburg erkent natuurlijk het recht op staking maar mogelijke ontslagen zijn dramatisch en dienen voorkomen te worden. Op basis daarvan stellen wij u de onderstaande vragen:

– Heeft het College van GS kennis genomen van de derde staking bij VDL Nedcar in een periode van een half jaar?
– Heeft het College van GS zich gemeld bij de directie van VDL Nedcar en/of FNV/CNV.
Zo ja, met welke inzet en met welk resultaat?

Zo nee, waarom niet?
– Kan het College van GS bevestigen dat BMW orders aan VDL heeft ingetrokken? (Hiervan maken de media melding)
– Hoeveel orders van welke grootte zijn door de stakingen geannuleerd?
– Hoeveel fte’s zijn verloren gegaan door deze stakingen?
– Als nu BMW een order niet gunt vanwege de staking, hoe lang blijft NedCar nog competitief in het maken van auto’s voor deze opdrachtgever?
– Welke rol ziet het College van GS voor haarzelf in dergelijke situaties?
– Heeft het College van GS de eerder aangestelde bemiddelaar m.b.t. VDL/Nedcar ingeschakeld in het kader van dit conflict/staking ?
– Willen de collegeleden wier partijgenoten in de vakbonden vertegenwoordigd zijn, hun invloed aanwenden om de stakingen nu en in de toekomst te weren?
– Is het College van GS het met de Volkspartij Limburg eens dat de FNV/CNV een gevaarlijk spel speelt met de werkgelegenheid bij VDL Nedcar?
– Is het College van GS met de Volkspartij Limburg van mening dat over de rug van VDL NedCar een conflict wordt ‘uitgevochten’ dat de gehele sector klein-metaal aangaat?
– Als het College van GS de mening van de laatste vraag van de Volkspartij Limburg niet deelt, wat is dan wel hun opvatting/standpunt?

Mogen wij het antwoord van deze schriftelijke vragen vóór de Statenvergadering van 5 februari a.s. tegemoet zien.

Hoogachtend,

Jos van Rey
Statenlid Volkspartij Limburg