Justitie: Apothekersfraude op hoofdkantoor, bestuurders verdachten

Doorzoekingen in onderzoek naar declaratiefraude door apothekersorganisatie

Functioneel Parket

De directie Opsporing van de Inspectie SZW heeft maandag en gisteren tien panden in het zuiden en midden van het land doorzocht in een onderzoek naar declaratiefraude door een apothekersorganisatie. Het vermoeden is dat de apothekersorganisatie andere medicijnen declareerde bij de zorgverzekeraar dan dat er aan patiënten verstrekt werden. De vermoedelijke fraude loopt in de miljoenen.

Verzekeraars geven aan apothekers aan welke medicijnen zij in zijn geheel vergoeden (preferente medicijnen) en welke medicijnen niet vergoed worden, dan wel gedeeltelijk omdat zij een bijdrage van de patiënt verwachten (niet-preferente medicijnen). Het vermoeden is dat de apothekersorganisatie preferente medicijnen in rekening bracht bij de zorgverzekeraar, terwijl de cliënten van de apotheek niet-preferente medicijnen ontvingen.
.
Verdenkingen

De apothekersorganisatie, het bedrijf dat de administratie en facturatie van de medicijnen verzorgt en de twee bestuurders van die bedrijven zijn als verdachte aangemerkt. Zij worden verdacht van valsheid in geschrift, oplichting en witwassen. Bij de apothekersorganisatie zijn tientallen apotheken aangesloten. Er zijn geen aanwijzingen dat individuele apotheken / apothekers wetenschap hadden van de fraude die vermoedelijk door het ‘hoofdkantoor’ werd gepleegd.
.
Misdaad mag niet lonen

Het onderzoek is eind 2015 gestart naar aanleiding van een aangifte door een zorgverzekeraar bij de Inspectie SZW. Bij de doorzoekingen is onder andere administratie in beslag genomen.Daarnaast is er beslag gelegd op bankrekeningen en onroerend goed, omdat misdaad niet mag lonen.
.
Zorgfraude is ernstig

In Nederland hechten we aan goede gezondheidszorg. Een groot deel van de Nederlandse begroting wordt daar aan besteed. Het is belangrijk dat geld dat bestemd is voor zorg, ook aan zorg besteed wordt. Fraude met zorggelden kan ons zorgstelsel ondermijnen. Daarom treden overheid en ketenpartners hiertegen op.