Justitie wil 15,8 miljoen van Maastrichtse apothekers Jef en Jaap Prickartz en bedrijf

De Limburger meldt vanochtend dat voor dat bedrag beslag is gelegd bij de Maastrichtse eigenaren, de apothekers Jef en zoon Jaap Prickartz. De organisatie heeft 40 vestigingen.

Uit kadastergegevens blijkt dat beslag is gelegd op huizen in Meerssen, Vaals en Maastricht en op land van senior.

“Absurd”, noemt Prickartz sr. de aanpak van justitie in de krant. Volgens hem is er geen cent te veel gedeclareerd.

Eind mei kwam door een huiszoeking  van de Inspectie SZW – op aangeven van het VGZ – aan het licht dat justitie de top van de apothekersorganisatie verdenkt van declaratiefraude met medicijnen.  Er zouden andere medicijnen zijn verstrekt dan de medicijnen die gedeclareerd werden.

De directie Opsporing van de Inspectie SZW vermoedt dat de apothekersorganisatie andere medicijnen declareerde bij de zorgverzekeraar dan er aan patiënten verstrekt werden.