De regio Parkstad kent een grote groep bijstandsgerechtigden die moeilijk plaatsbaar is op reguliere vacatures. Werkgeversplatform Sprinc brengt maatschappelijk betrokken werkgevers en werkzoekenden uit deze doelgroep bij elkaar. Nieuw initiatief is het ‘Sprinc Sponsorplan’, waarbij een selecte groep kandidaten uit de bijstand zich presenteert aan een aantal Sprinc-leden die vervolgens deze kandidaten een plek bieden binnen hun organisaties. Doel is het bieden van arbeidsperspectief wat op termijn moet leiden tot betaald werk.

Sprinc lanceert het initiatief samen met WSP Parkstad, de organisatie die samen met de Parkstadgemeenten verantwoordelijk is voor de uitstroom van uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt. Werkgevers en werkzoekenden worden op een laagdrempelige manier met elkaar in contact gebracht in de vorm van kleinschalige bijeenkomsten of rondleidingen binnen de deelnemende organisaties. Het betreft een persoonlijke aanpak waarbij aandacht is voor ieders talenten, ambities en competenties.

Er wordt gestart met een pilot van ongeveer 30 kandidaten. Het streven is dat eind 2018 alle Sprinc-leden een kandidaat uit de bijstand ‘sponseren’, door hen een structurele werkplek te bieden. Martin de Beer, voorzitter arbeidsmarktregio Zuid-Limburg: “Het is goed dat bedrijven persoonlijk kennis kunnen maken met onze kandidaten uit de bijstand. Daardoor krijgen mensen letterlijk een gezicht voor werkgevers. Dat is belangrijk om de kloof tussen de eisen vanuit het bedrijfsleven en de achtergrond en competities van mensen zichtbaar te maken.”