Kantonrechter: Sitech te groot om snel projectmanager buiten te zetten

Een groot bedrijf als Sitech, dat onder meer voor DSM in Geleen (maar ook voor alle bedrijven op Chemelot) technisch onderhoud uitvoert, kan niet ‘even snel’ afscheid nemen van een manager die niet zou functioneren.

Dat blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter in Roermond.

Sitech wil af van een 52-jarige projectmanager die sinds 2012 in dienst was en daarvoor via het failliete Imtech hetzelfde werk deed voor de klant DSM. De man, met een bruto-maandsalaris van afgerond zes mille per maand, zou enkele projecten niet goed hebben gemanaged. In zijn beoordelingsgesprekken kreeg hij met een ‘te ontwikkelen’ een twee op een schaal van vijf van onvoldoende tot execellent.

De kantonrechter sluit allereerst aan bij de beoordeling zelf. ‘Te ontwikkelen’ betekent dat de werkgever nog potentieel in de manager ziet. Het door Sitech gebruikte verbeterplan is naar de smaak van de kantonrechter veel te weinig concreet geweest. Terwijl de manager verbeteringen liet zien, wilde Sitech na twee jaar toch van hem af.

Vervolgens is gekeken naar herplaatsing van de manager in een andere functie. Dat tweede-kans traject is niet afgemaakt door Sitech, omdat de manager niet mee zou willen werken. Hij zou eigenlijk alleen willen terugkeren in een identieke functie. Ook dat besluit van Sitech is naar het oordeel van de rechter niet goed. Het bedrijf had meer moeten doen, meer mogelijkheden moeten presenteren aan de manager.

De volgende stelling van Sitech dat er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, wordt ook door de rechter niet gevolgd. Volgens de rechter is van een dusdanig verstoorde verhouding dat er een ontbinding van de arbeidsovereenkomst moet volgen nog geen sprake. Ook nu wijst de rechter weer op de omvang van het bedrijf: Bij zo’n groot bedrijf moet eerst het tweede-kans traject worden afgemaakt alvorens een ontslag aan de orde kan komen.