Karel van Rosmalen (Zuyd Hogeschool) Officier in de Orde van Oranje Nassau

Van Rosmalen ontving de Koninklijke Onderscheiding voor zijn jarenlange verdiensten voor Zuyd Hogeschool en de al dan niet daaraan gerelateerde nevenactiviteiten die ten goede komen aan de samenleving. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens zijn afscheid als voorzitter van het College van Bestuur Zuyd Hogeschool.

Van Rosmalen was van 1999-2007 voorzitter van het College van Bestuur van ROC Twente. Hij was daar o.a. verantwoordelijk voor de fusie van de regionale opleidingscentra Oost-Nederland en Twente Plus tot ROC Twente. Hij leverde een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de opleidingen en aan de regionale verbinding met bedrijven en instellingen.

Sinds 2007 was Karel van Rosmalen voorzitter van het College van Bestuur Zuyd Hogeschool. Daarnaast was hij onder andere:
– (van 2007 tot heden) medeoprichter, voorzitter (2007-2017) en bestuurslid (2017-heden) van de Zorgacademie Parkstad (onlangs doorgegroeid naar Zorgacademie Limburg).

– (van 2007-2017) voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting CINOP in Den Bosch: een kennis- en adviesorganisatie op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen.

– (van 2014 tot heden) lid van de Strategiegroep Programma Kennis-As Limburg. Dit programma richt zich op economische en wetenschappelijke structuurversterking in de provincie Limburg door gezamenlijke kennisontwikkeling. Hiermee heeft hij bijgedragen aan de economische ontwikkeling van de regio.