Karin Straus treedt toe tot Raad van Toezicht bij MOVARE

Tijdens kabinet Rutte II was Straus woordvoerder Onderwijs. In april 2017 is ze benoemd tot Ambassadeur Euregionaal Onderwijs voor de Provincie Limburg. Op 1 juli is ze toegetreden tot de Raad van Toezicht bij de Zuid-Limburgse onderwijsstichting MOVARE.

Het vertrek na bijna 7 jaar uit Den Haag was een bewuste keuze voor Karin Straus. Niet omdat ze op de politiek was uitgekeken, maar omdat het tijd werd om dichter bij haar kinderen te zijn. De kinderen zijn met 8 en 11 jaar op een leeftijd dat ze haar nodig hebben. Haar grote betrokkenheid bij en passie voor het onderwijs laat ze echter niet zomaar los. Dit sluit naadloos aan op de visie van MOVARE volgens de voorzitter van het College van Bestuur, Ryszard Kruszel: “MOVARE staat voor onderwijs op maat voor elk kind. Dit gebeurt met aandacht voor autonomie, authenticiteit en met respect. Zowel voor elkaar als voor de wereld waarin wij leven. De behoeften en talenten van het kind nemen ons bij de hand bij het realiseren van voor het kind passend onderwijs.”

Waardevolle toevoeging binnen MOVARE
Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht bij onderwijsstichting MOVARE zijn ontzettend verheugd over de komst van Karin Straus. Zij is ook het directe aanspreekpunt van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die haar toetreding absoluut toejuicht. “Karin is op meerdere vlakken een waardevolle toevoeging”, zeg CvB-lid Kiki Huijnen. “Ze heeft in het verleden bewezen over de nodige kennis met betrekking tot onderwijs te beschikken. Ze had onderwijs immers in haar portefeuille tijdens haar politieke carrière. Maar daarnaast is Karin écht zichtbaar in de maatschappij.”

Marjo Keuzenkamp, voorzitter Raad van Toezicht, voegt nog toe: “Wij verwachten dat zij op basis van haar ervaring de afgelopen jaren een zeer waardevolle bijdrage kan leveren binnen de RvT in de discussie over onderwijs, nu én in de toekomst, en een sparringpartner zal zijn voor het CvB.”

Over onderwijsstichting MOVARE
Onderwijsstichting MOVARE is het bevoegd gezag van 48 scholen met in totaal 52 locaties in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein en Vaals. Dit zijn 44 ‘reguliere’ basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, met in totaal c.a. 11.700 leerlingen. MOVARE kent katholiek, oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs.