Klooster St. Paschalis (Oostrum) wordt hotel

Het voormalig kloostercomplex diende tot december 2012 als verslavingskliniek voor geestelijke gezondheidszorginstelling Vincent van Gogh. Vorig jaar was er nog sprake van dat het gebouw zou worden omgebouwd tot hotel voor Poolse werknemers. Initiatiefnemer Work and Stay wilde 300 buitenlandse werknemers huisvesten in het gebouw. Tegen het voornemen werd bezwaar gemaakt door bewoners en bedrijven in de buurt alsmede de dorpsraad van Oostrum. Door het verzet dreigde een langdurige procedure. Work and Stay zag uiteindelijk af van de plannen. Het gebouw ging opnieuw in de verkoop.

Seminarie uit Breda heeft het complex gekocht. Volgens Van Gogh is de nieuwe eigenaar gespecialiseerd in renovatie en ombouw van historische gebouwen tot hotel. De ombouw gebeurt met behoud van zo veel mogelijke historische elementen die zich zowel binnen als buiten het historische gebouw bevinden. De nieuwe eigenaar is momenteel bezig om met belanghebbenden, zoals buren, omliggende verenigingen en bedrijven haar plannen te presenteren om zodoende wensen en ideeën in het plan te kunnen verwerken. Ook met de gemeente zijn er al gesprekken gevoerd en zij staan, in beginsel, niet onwelwillend tegenover de plannen om het klooster om te bouwen tot een plaats voor de vestiging van een hostel en hotel. Ook zou het wenselijk zijn om de kapel te gaan gebruiken voor de voltrekking van bruiloften e.d. Ook de historische binnentuin kan daarin een rol spelen.

Afhankelijk van de verkrijging van de vergunning hoopt het bedrijf nog dit jaar te kunnen beginnen met de ombouw.