Koninklijke erepenning voor 100-jarige Vereniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg

Gouverneur drs. Theo Bovens heeft gisteren tijdens de jubileumconferentie van de Vereniging van Ingenieurs Zuid-Limburg (VIZL) de Koninklijke Erepenning overhandigd aan het bestuur van deze vereniging.

De VIZL werd in 1916 opgericht met als doel de contacten en de uitwisseling van kennis van Zuid-Limburgse ingenieurs te versterken. De opkomst van de mijnindustrie en de technische vooruitgang op tal van terreinen vormde een belangrijke reden voor het ontstaan van deze vereniging. In de afgelopen 100 jaar heeft de VIZL haar bestaansrecht bewezen. Zij organiseert jaarlijks diverse activiteiten en lezingen waar technische en technisch/economisch gerelateerde onderwerpen besproken en uitgediept worden.

Een Koninklijke Onderscheiding is voor personen, de Koninklijke Erepenning is specifiek bedoeld voor verenigingen, stichtingen of instellingen. De richtlijnen om in aanmerking te komen voor deze Koninklijke blijk van waardering is onder meer dat een vereniging minimaal 50 jaar dient te bestaan. De vereniging of instelling moet wat betreft aard, omvang en soliditeit in aanzien staan en dient tussen soortgelijke gemeentelijke, regionale of landelijke verenigingen een algemeen erkende plaats in te nemen. De vereniging of instelling moet zich bovendien op haar terrein hebben onderscheiden.