Koninklijke ZON (Venlo) 35 miljoen euro minder omzet; winst blijft gelijk

Met een winst na belastingen van 0,8 miljoen euro is het resultaat in 2016 nagenoeg gelijk als in 2015. Een daling van de afzet werd mede veroorzaakt door extreme weersomstandigheden, zoals de hagel- en stormbuien in Oost-Brabant en Noord-Limburg op 23 juni vorig jaar. Ook de strategische keuze om in het zachtfruitbedrijf de aandacht volledig te concentreren op de afzet van fruit van eigen telers, leidde tot een lagere omzet. In 2015 werd hier nog een significant handelsvolume omgezet.

De totale omzet van ZON in 2016 kwam daarmee uit op 295 miljoen euro (330 miljoen in 2015). Van positieve invloed op het omzetcijfer was de gemiddeld gerealiseerde productprijs, die licht verbeterde ten opzichte van 2015. Het verder succesvol sturen op het beheersen van kosten droeg eveneens bij aan de verbetering van het resultaat.