Kragten uit Herten: Rioolheffing niet omhoog met goede regenwatervisie

Schermafbeelding 2016-07-14 om 06.52.43

Uit de nieuwsberichten van de afgelopen tijd lezen we dat inwoners van acht op de tien gemeenten meer rioolheffing moeten gaan betalen. De belasting moet omhoog om het riool zo aan te kunnen passen dat het de toenemende regenval aan kan. Onze mening is dat dit in veel gevallen niet noodzakelijk is.

De overlast in het stedelijk waterbeheer moet niet alleen vanuit de techniek worden opgelost. Om doelmatig tot een maatregelenpakket en robuuste inrichting te komen, zetten wij eerst een stap terug om vanaf een hoger abstractieniveau naar de waterstructuur te kijken. Om wateroverlast, verdroging maar ook hittestress in een breder perspectief op te lossen moet het thema water volgens ons een prominentere plek in het beleid krijgen en ingebed worden in structuur(omgevings-)visies, bestemmingsplannen, ruimtelijke plannen, omgevingsvergunningen en bouwverordeningen.

Als we water in deze plannen goed inbedden, dan kunnen wij bij het toekennen van functies aan een gebied afgewogen keuzes maken. Hierdoor creëren we meer oplossingsmogelijkheden, waarbij ook combinaties met andere functies en gebruik ontstaan en we werk met werk maken. Kragten ontwikkelde hiervoor de regenwatervisie.