Krinkels (Heerlen) gaat sportvelden SVN en UoW’02 onderhouden

In totaal schreven vier bedrijven in op de aanbesteding. Over de waarde van de opdracht werd niets bekend gemaakt. De sportvelden liggen in Nieuwenhagen (SVN) en Ubach over Worms (UoW’02).

De werk bestaat in hoofdzaak uit:
Het onderhouden van natuurgrassportvelden ten behoeve van voetbal inclusief de daarbij behorende werkzaamheden en leveranties zoals:
a. Maaien sportvelden;
b. Bemesten sportvelden;
c. Uitvoeren groot onderhoud op sportvelden;
d. Onderhoud van drainagesystemen op sportvelden;
e. Uit te voeren werkzaamheden op afroep;
f. Ter beschikking stellen / Diversen op afroep.

Looptijd van de opdracht is acht maanden. De opdrachtgever kan de raamovereenkomst optioneel en eenzijdig onder gelijke voorwaarden verlengen met maximaal drie perioden van één jaar. Opdrachtgever beslist uiterlijk 3 maanden voor het einde van de contractperiode over eventuele verlening.