Krinkels uit Heerlen gaat onderhoud groen in Maastricht doen (zes inschrijvers)

Krinkels is een bedrijf met meer vestigingen dan puur Heerlen. Er werken 200 mensen waarbij het hoofdkantoor in Breda staat. De omzet is ongeveer € 50 miljoen.

Hieronder meer over de aanbesteding die stadsdeel 2 betreffend:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

– Het onderhouden van houtachtige/kruidachtige gewassen (bosplantsoen, bodembedekkers, hagen en vaste

planten);

– het onderhouden van grasvelden/grasvegetaties (grasvegetatie intensief, grasvegetatie extensief, bermen,

ruigten en oeverbeplanting), en

– werk van algemene aard (verkeersmaatregelen, materieel en mensen).