Lanaken versoepelt verkoopvoorwaarden bedrijventerrein Europark, plus gratis subsidiescan

Lanaken heeft de verkoopvoorwaarden van industriegronden op het bedrijventerrein Europark versoepeld. Op dit bedrijventerrein wordt de verkoop van 18 ha industriegrond voorzien, waarvan 11 ha voor spoor- en watergebonden bedrijven en 7 ha voor regionale, nationale en internationale bedrijven.

De minimumcriteria rond tewerkstelling en de daaraan gekoppelde borgstelling worden uit de verkoopvoorwaarden geschrapt. Uiteraard wordt de te verwachten tewerkstelling wel bekeken in het kader van de beoordeling van een aanvraag, maar zal dit niet langer een dwingende uitsluitingsgrond zijn.

Voor spoor- en watergebonden bedrijvigheid wordt de verkoopprijs verlaagd van 30 euro/m² naar 20 euro/m². Andere industriële activiteiten kunnen zich vestigen aan 30 euro/m², waarbij de zone voor deze bedrijvigheid met ruim 1 ha werd uitgebreid.

Daarnaast heeft Lanaken ook een KMO zone van 3ha41a, waarvan momenteel nog 2 percelen beschikbaar zijn van respectievelijk 19a53ca en 20a32ca.

Als extra dienstverlening aan potentiële kandidaat investeerders biedt de gemeente Lanaken i.s.m. het studiebureau, PNO Consultants, een kosteloze subsidiescan ten voordele van een geïnteresseerde investeerder aan.

Voor meer info:

manon.stylman@lanaken.be

john.deckers@pnoconsultants.com